Priorytety

  • Najważniejsze w przedszkolu jest dziecko, które bezpiecznie i  radośnie spędza czas  na  zabawie  i  odkrywaniu  świata  w  towarzystwie  kochającego  nauczyciela.
  • Współdziałanie wszystkich zainteresowanych /kadry pedagogicznej, pracowników obsługi, rodziców/  w tworzeniu nowego wizerunku placówki, rozpoznawalnego w środowisku.
  • Skuteczna promocja placówki.

Grupy Przedszkolne

Mamo, Tato przeczytaj!

Reklama