PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZECIWDZIAŁANIU

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19

W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GRAJEWIE

Informacje ogólne:

 • Możliwość wejścia do przedszkola i odprowadzenia dziecka tylko w godzinach od 6:00 do 8:00. Następnie drzwi do przedszkola zostaną zamknięte (bez żadnych odstępstw).
 • Odbieranie dzieci w przedszkolu będzie możliwe w godzinach: 14:00 do 15:45.
 • Do godz. 16-tej przeprowadzona zostanie dezynfekcja pomieszczeń.
 • Przedszkole nie przyjmuje do przedszkola interesantów zewnętrznych w czasie funkcjonowania przedszkola. Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerem telefonu 86 272 21 07.
 • Ze względu na zaistniałą sytuację przedszkole rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w przedszkolu.
 • Należy w każdy piątek zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ponieważ będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń i szatni.
 • Rodzice mają zakaz wchodzenia do pomieszczeń przedszkolnych innych niż  biuro przedszkola.
 • Zabrania się przynoszenia przez dziecko – jedzenia, zabawek, picia, książek, kocyków itd. (nawet do szatni).

Oddawanie dziecka do przedszkola.

 • Osoby dorosłe chcące wejść do przedszkola muszą mieć nałożoną maseczkę.
 • Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Wewnątrz budynku prowadzony będzie dyżur przez pracownika przedszkola, któremu rodzic przekaże dziecko. Pracownik po wprowadzeniu dziecka do szatni rozbierze je i przekaże nauczycielowi.
 • Pomiar temperatury ciała dziecka zostanie dokonany, jeśli zaistnieje taka konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Dziecko należy bezzwłocznie odebrać z placówki.
 • Dzieci chore i z temperaturą nie będą odbierane od opiekuna .

Odbieranie dziecka z przedszkola

 • Osoby odbierające dziecko muszą mieć maseczkę.
 • W godzinach od 14:00 do 15:45 osoba wyznaczona z pracowników będzie odpowiedzialna  za przekazanie dziecka w ręce osoby odbierającej.
 • Rodzice i osoby odbierające nie mogą wchodzić do budynku przedszkola.