SZANOWNI RODZICE!

Od 14.02.2024r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie wydawane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 29.02.2024 r. w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w/w placówce.

                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                          Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                 Anna Fadrowska