W dniu 5 listopada 2018 r. dzieci 5 i 6 -letnie wzięły udział w konkursie recytatorskim organizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu była popularyzacja utworów literackich dla dzieci o tematyce patriotycznej, kształtowanie postawy patriotycznej oraz prezentacja zdolności i umiejętności recytatorskich dzieci. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, słowami pochwały i otrzymali upominki. Spotkaniu towarzyszyła miła, ciepła i serdeczna atmosfera. Wszystkie dzieci jednogłośnie zdobyły I Miejsce.