„Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma swe prawa. Strzegąc praw tych należycie, układamy dziecku życie.”

Dnia 20 listopada w naszym przedszkolu obchodziliśmy bardzo ważny dzień – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Była to doskonała okazja do realizacji ciekawych zajęć poszerzających wiedzę dzieci na temat swoich praw. We wszystkich grupach wiekowych odbyły się spotkania na ten temat. Dzieci wysłuchały wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”, odbyły podróż do Krainy Praw Dziecka. W różnorodnych zabawach wykazywały się zrozumieniem swoich praw.
Dzięki temu dowiedziały się również, że mają prawo do zabawy, radości i miłości.

To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.