Dbając o bezpieczeństwo przedszkolaków dnia 15.10.2020 r. w naszym przedszkolu została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy udaliśmy się do bezpiecznego miejsca. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne oraz pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste.
Za przebieg ćwiczeń ewakuacyjnych odpowiedzialna osobiście była Dyrektor przedszkola – Pani Grażyna Resztak, jako koordynator ewakuacji. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.