INFORMACJA!

Od dnia 08.02.2021r.  w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie wydawane będą  deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Wypełnioną czytelnie i bez skreśleń deklarację należy złożyć do dnia 14.02.2020r. (wkładamy ją do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu głównym do  placówki).

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 01.09.2021r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie

Grażyna Resztak                                       

Grajewo, dnia 01.02.2021r.