Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie od dnia 07.05.2021r. do dnia 14.05.2021r. składają w placówce potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      Jednocześnie informujemy, że dnia 18.05.2021r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.