SZANOWNI RODZICE!

Od dnia 15.02.2021r.  w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie   wydawane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na  rok szkolny 2021/2022. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami  należy złożyć  do dnia 02.03.2021r. w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w/w placówce.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej

Bożena Walendzik

Grajewo, dnia 15.02.2021r.