SZANOWNI RODZICE!

Od dnia 14.02.2020r.  w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie   wydawane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na  rok szkolny 2020/2021.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami  należy złożyć  do dnia 02.03.2020r. w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w/w placówce.

Serdecznie zapraszamy.

Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej

Bożena Walendzik

Grajewo, dnia 14.02.2020r.