INFORMACJA!
Od dnia 08.02.2019r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie wydawane będą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.
Wypełnioną czytelnie i bez skreśleń deklarację należy złożyć do dnia 14.02. 2019r. w kancelarii placówki.
Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w dotychczasowej placówce  z dniem 01.09.2019r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie
Grażyna Resztak

Grajewo, dnia 01.02.2019r.