W listopadzie 2018 r. przedszkolaki z najstarszej grupy Smerfy uczestniczyły w układaniu „KODEKSU MAŁEGO PARTIOTY”. Tworzenie Kodeksu poprzedziła pogadanka na temat „Kto to jest patriota?” . Przedszkolaki poznały najważniejsze zagadnienia związane z Postawą Patriotyczną i co oznacza słowo Kodeks. Dzieci obejrzały film edukacyjny pt. „Symbole narodowe” oraz „Jesteśmy Polką i Polakiem.” Wspólnie omówiliśmy zachowania, obowiązki i prawa jakie powinien reprezentować człowiek kochający swój kraj . Dzieci po obejrzeniu filmów losowały kartki kolorowanki z symbolami narodowymi, z pomnikami, ilustracje dotyczące historii naszej Polski i naszego miasta. Po ich pokolorowaniu wspólnie utworzyliśmy w kąciku patriotycznym obrazkowy „KODEKS MAŁEGO PATRIOTY”. Dzieci zrobiły także obrazkowy album, który został przekazany pozostałym grupom w przedszkolu.Będziemy często przypominać sobie o naszych powinnościach wobec Ojczyzny, czytając i oglądając wspólnie Kodeks Małego Patrioty.