KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   20 marca 2020r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie przekazuje informacje dotyczące podjętych działań, sposobu i trybu realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki.

Praca nauczycieli Przedszkola  od dnia 25.03. 2020 r.  do 10.04.2020 r. odbywa się    w trybie zdalnym.

Nauczyciele realizują podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WSIP autor: Ewa Janus, uwzględniając możliwości psychofizyczne dzieci.

 Zamieszczają materiały i możliwe formy realizacji przez dzieci w domu na stronie  internetowej  www.pm1.grajewo.pl oraz udostępniają drogą mailową rodzicom dziecka.