KOMUNIKAT

Od 6 maja 2020r. otwieramy przedszkole, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.

Prosimy o telefoniczne zadeklarowanie obecności dziecka w przedszkolu dnia 04.05.2020r. do godz. 10:00. (tel. 86 272 21 07)
Prosimy o zapoznanie się oraz wypełnienie oświadczenia i informacji; dokumenty należy dostarczyć w dniu przyjścia dziecka do przedszkola.

Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej.
Linki do dokumentów:

Informacja

Oświadczenie


Rodzicom, którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów udostępniona zostanie forma papierowa dnia 06.05.2020r. w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola.