SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA !

Od dnia 8 lutego 2022 r. będą wydawane deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023  przez Państwa dziecko w naszym przedszkolu.

 Prosimy o złożenie deklaracji we właściwym terminie do dnia 14 lutego 2022 r.

 Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce od dnia 1 września 2022 r.