INFORMACJA!

Od dnia 08.02.2023r.  w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1  w Grajewie wydawane będą  deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Wypełnioną czytelnie deklarację należy złożyć do dnia 14.02.2023r. w kancelarii placówki.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce z dniem 01.09.2023r.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Anna Fadrowska

Grajewo, dnia 03.02.2023r.