W dniu 25 marca z dziećmi 6-letnimi zostało przeprowadzone zajęcie edukacyjne pt. „Mądre rady Pana Złotóweczki”. Zajęcie to zostało nagrodzone w ramach konkursu na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach ” organizowanego przez Narodowy Bank Polski.
Celem Konkursu było zapoznanie dzieci z tematyką pieniądza oraz wprowadzenie elementów edukacji finansowej od najmłodszych lat, a także wykształcenie pozytywnych postaw związanych z zarządzaniem finansami.
Podczas zajęcia „Mądre rady pana Złotóweczki” dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat sposobów i celowości oszczędzania, poszerzyły swój zasób słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi. Przedszkolaki podczas zabawy segregowały emblematy- monety w zależności od koloru do odpowiednich świnek skarbonek, przeliczały monety. Poznały wartości polskich banknotów i monet. Chętnie wypowiadały się na temat oszczędzania, jak można oszczędzać pieniądze i na co można je przeznaczyć. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciu. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały prezenty w postaci świnek skarbonek.
Zajęcia były zrealizowane w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP.

programyNBP#konkursyNBP#Edukacja

www.nbp.pl/konkursy www.nbp.pl/edukacja