„Mały człowiek, duża sprawa. Mały człowiek ma swe prawa.

Strzegąc praw tych należycie – układamy dziecku życie.”

M.Brykczyński

20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o Prawach Dziecka. To dobra okazja, aby przypomnieć, że każdemu dziecku, niezależnie od jego pochodzenia, miejsca zamieszkania, koloru skóry czy wyznania, przynależą takie sam prawa. Dzieci jako istoty dopiero wchodząca w życie, potrzebują szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli.                                                      

We wszystkich grupach naszego przedszkola odbyły się zabawy, rozmowy na temat praw dzieci, dyskusje o ich potrzebach oraz roli rodziców i opiekunów.

Przedszkolaki wiedzą, że mają prawo do miłości, opieki, radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i możliwości poznawania otaczającego nas świata. Dobrze, żeby dorośli też o tym pamiętali.