10 listopada 2017r. w naszym przedszkolu obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. W uroczystości wzięły udział dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Miłość i szacunek do Ojczyzny przedszkolaki wyraziły poprzez recytację wierszy oraz śpiew piosenek o tematyce patriotycznej.Galowe stroje,biało – czerwone kotyliony oraz wystrój sali stworzyły podniosłą atmosferę uroczystości, w której oprócz wszystkich pracowników przedszkola, wzięli także udział przedstawiciele Rodziców. Trudno o lepszą lekcję patriotyzmu.

W tym dniu w naszym przedszkolu odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs wiersza patriotycznego. Kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych, rozwijanie u nich poczucia przynależności społecznej oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego to główne cele konkursu pod hasłem: „Polska moja ojczyzna”.

Wszyscy uczestnicy konkursy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, słowami pochwały, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.