Wizja przedszkola

  • Nasze przedszkole to przedszkole twórcze – otwarte na potrzeby dzieci i rodziców.
  • Promujemy takie wartości jak: akceptacja, tolerancja, zgodne współdziałanie.
  • Program wychowawczy wprowadza dziecko w świat wartości moralnych opartych na miłości, prawdzie i pokoju.

Priorytety

  • Najważniejsze w przedszkolu jest dziecko, które bezpiecznie i radośnie spędza czas na zabawie i odkrywaniu świata w towarzystwie kochającego nauczyciela.
  • Współdziałanie wszystkich zainteresowanych /kadry pedagogicznej, pracowników obsługi, rodziców/ w tworzeniu nowego wizerunku placówki, rozpoznawalnego w środowisku.
  • Skuteczna promocja placówki.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017 – 2018

  • Szachy w grupie dzieci 5 i 6 letnich
  • „Zabawy językowe” – z jęz. angielskim dla dzieci 3 i 4 letnich.
  • Język angielski.
  • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy dla dzieci 4 – letnich.