Wizja przedszkola

  • Nasze przedszkole to  przedszkole  twórcze – otwarte na potrzeby dzieci i  rodziców.
  • Promujemy takie  wartości  jak: akceptacja,  tolerancja, zgodne współdziałanie.
  • Program wychowawczy wprowadza dziecko w świat wartości moralnych opartych na miłości, prawdzie i  pokoju.