W dniu 21.11.2018 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki Celem przeprowadzonego próbnego alarmu było zaznajomienie uczęszczających do przedszkola dzieci   z zasadami ewakuacji w razie zagrożenia. Decyzję o podjęciu ewakuacji podjęła Dyrektor przedszkola – Pani Grażyna Resztak w związku z pojawieniem się w budynku zadymienia.

Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.  Na umówiony sygnał dźwiękowy wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Nad prawidłowym przebieg ewakuacji czuwali   strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.  Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci  bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Przed budynkiem przedszkola czekała na dzieci miła niespodzianka – samochód ratowniczy Straży Pożarnej, który wzbudził ogromny zachwyt.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały o pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. Z wielką radością przymierzali hełm i wsiadały do wozu strażackiego, aby poczuć się przez chwilę strażakiem.