REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY

2018/2019

 SZANOWNI RODZICE!

 Od dnia 14 lutego 2018r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie wydawane są wnioski o  przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Prawidłowo  wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 28 lutego 2018r. do godz.1600 w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w/w placówce.

Serdecznie zapraszamy.