Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.
Przedszkolaki z grup „Stokrotki” i „Smerfy” realizowały ogólnopolski program „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. W oparciu  o opracowane dla realizacji programu materiały najmłodsi poznawali czym są  niskoprzetworzone produkty ekologiczne i zachęcani byli do ich rozpoznawania i spożywania, poznali piramidę żywieniową, byli wdrażani do zdrowego stylu życia, wyrabiali w sobie właściwe nawyki w zakresie higieny.  Ciekawe zajęcia, aktywizujące najmłodszych nauczyły ich rozpoznawać  po znaku i nazwie wybrane produkty ekologiczne, najmłodsi wiedzą dlaczego i jak prawidłowo należy myć ręce.
Zdobytą wiedzę i umiejętności najmłodsi będą mogli wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.
Główne założenie programu:
– zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
– kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
– propagowanie zdrowego stylu życia,
– zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.
 
Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów dzieci, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Zachęcamy do obejrzenia i posłuchania werbinarium eksperta w dziedzinie profilaktyki.