W dniu 11 stycznia w naszym przedszkolu gościliśmy panią Justynę Milewską z Nadleśnictwa Rajgród.

Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika, zachęcanie ich do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w różnych porach roku. Nasz gość opowiedział nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach, wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim żyjących. Przedszkolaki z ciekawością słuchały leśnych opowieści i same też wykazały się dużą wiedzą na temat leśnego środowiska, odpowiadając na pytania zadawane przez naszego gościa.

Dzień ten stał się doskonałą okazją do propagowania proekologicznych zachowań wśród dzieci, zasad dbania o środowisko naturalne i kształtowania prawidłowych postaw wobec przyrody oraz właściwych zachowań  w stosunku do zwierzątek.

Serdecznie dziękujemy Pani leśnik za spotkanie, które było bardzo ciekawą lekcją przyrody i z niecierpliwością czekamy na kolejne.