„Woda do picia, woda do mycia bez niej na świecie nie byłoby życia.”

24 marca odchodziliśmy Światowy Dzień Wody.
Zajęcia w tym dniu miały na celu rozwinięcie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.
Dzieci brały udział w zabawach umysłowych, muzycznych oraz badawczych. Przedszkolaki poznały proces obiegu wody w przyrodzie i dowiedziały się jak dużo jej jest na kuli ziemskiej. Wsłuchiwały się w odgłosy wody i odgadywały poszczególne dźwięki. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń.

Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać, a więc nie marnujmy WODY!