W tym roku po raz kolejny nasze przedszkole włączyło się w ogólnopolską akcję „Szkoła do hymnu”. 10 listopada 2022 r. o godz. 11:11 dzieci ze wszystkich grup uroczyście odśpiewały hymn państwowy. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jej celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych.


Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych zapoznawały się z mapą Polski, historią, zabytkami, charakterystycznymi miejscami, znanymi postaciami, muzyką, strojami regionalnymi, legendami itd. Udział w akcji jest jednym z działań rozwijających ich świadomość narodową i kształcących postawę patriotyczną.

Przedszkolaki wzięły także udział w prezentacjach artystycznych zorganizowanych z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem występów była popularyzacja utworów literackich dla dzieci o tematyce patriotycznej, kształtowanie postawy patriotycznej oraz prezentacja zdolności i umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych dzieci. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, słowami pochwały. Spotkaniu towarzyszyła miła, ciepła i serdeczna atmosfera.