W OKRESIE OD 29 MARCA 2021 R.DO 11 KWIETNIA 2021 r. OGRANICZONE BĘDZIE FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA

Na wniosek:

a)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

placówka pozostaje otwarta.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wniosek do pobrania w linku poniżej