Zapisy dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie na okres wakacji – sierpień 2020r. trwają

od 02.06.2020 r. do 09.06.2020 r.

W bieżącym roku przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu  sierpniu.

Do przedszkola na okres wakacji można zapisać dziecko obojga rodziców pracujących (w miesiącu sierpniu).

Pobyt dziecka w przedszkolu w okresie wakacji dotyczy wyłącznie dzieci z naszej placówki.

Rodzice /opiekunowie prawni dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny  u dyrektora przedszkola

pod numerem tel. 86 272 21 07

Prosimy o przemyślane zapisy dzieci na okres wakacji – oraz w miarę możliwości podanie terminu uczęszczania dziecka,  ponieważ informacje te mają wpływ na organizację pracy przedszkola

Od  01.07.2020r. do 31.07.2020r. przedszkole jest nieczynne