Kadrę pedagogiczną tworzy zespół pełnych zapału, kreatywnych i kompetentnych ludzi oddanych swojej pracy, która stała się ich pasją. Nauczycieli przyjaznych dzieciom, dbających o ciepłą atmosferę i jak najlepsze wyniki nauczania, dających wychowankom przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej, wprowadzających w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomagających dzieci z trudnościami rozwojowymi. Swoją pasją inspirują i motywują wychowanków do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów.

Nauczyciele mają wyższe wykształcenie pedagogiczne rozszerzone o studia podyplomowe w zakresie:

  • terapii pedagogicznej
  • oligofrenopedagogiki
  • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • logopedii
  • pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Dbamy, aby pod naszym kierunkiem dzieci wszechstronnie się rozwijały, były bezpieczne, zadowolone i chętnie przychodziły do naszego przedszkola. Nasi nauczyciele wciąż poszerzają swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia.

p.o. Dyrektor

mgr Bożena Walendzik

 

Nauczycielki

mgr Anna Fadrowska

mgr Beata Kaczmarek

mgr Kinga Kostecka

mgr Iwona Skowrońska

mgr Magdalena Waszkiewicz

mgr Elżbieta Zyskowska

 

Administracja i obsługa

Intendent

Barbara Godlewska

Pomoc nauczycielki

Jadwiga Popko

Kuchnia

Mirosław Perkowski

Katarzyna Borchert

Barbara Kłos

Woźne oddziałowe

Małgorzata Bernchard

Katarzyna Fabrycka

Dorota Samul

Sylwia Popławska

 

Konserwator

Robert Ceglarek