Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

„Zajęcia z religii” Dziecko rozwija własną osobowość, wrażliwość i poznaje te wartości moralne, które budują więzi społeczne z najbliższymi, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby. Uczy się szanować emocje swoje i innych osób. Zajęcia odbywają się na wniosek rodziców.

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci. Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę.
Zajęcia rytmiczno –taneczne
Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach rytmiczno –tanecznych bardzo dobre warunki do odkrywania i rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zajęcia te w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą. Dzieci rozwijają wrażliwość na muzykę i ruch,  doskonalą poczucia rytmu, uczą się prostych układów tanecznych, które są prezentowane przed szerszą publicznością.
Zajęcia plastyczne
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków prowadzimy zajęcia plastyczne. Tworzymy takie warunki, by rozwijać dziecięce talenty i predyspozycje, wzbogacać możliwości artystyczne dziecka poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych.. Na zajęciach nasze przedszkolaki rozwijają swoją sprawność manualną, wrażliwość artystyczną, kształcą wyobraźnię i zaspokajają potrzebę aktywności. Tematyka zajęć jest dobierana stosownie do pór roku i zainteresowań dzieci. Nasi wychowankowie biorą również udział w licznych konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje oświatowe. Sprawiają one im ogromną radość i poczucie sukcesu z uzyskanych efektów.
Zajęcia teatralne
Dzieciom uczęszczającym do naszego przedszkola proponujemy zajęcia aktywujące naturalną potrzebę ekspresji w mowie, ruchu, geście, rysunku oraz śpiewie. Zajęcia aktywizujące kreatywność dzieci oraz wprowadzanie ich w świat sztuki poprzez zabawy teatralne, przynosi wiele zadowolenia i korzyści. Rozwijanie wyobraźni, doskonalenie mowy są sprzyjającymi warunkami do odkrywania własnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień, a jednocześnie okazją do wspaniałej zabawy i satysfakcji z sukcesów.