Kadrę pedagogiczną tworzy zespół pełnych zapału, kreatywnych i kompetentnych ludzi oddanych swojej pracy, która stała się ich pasją. Nauczycieli przyjaznych dzieciom, dbających o ciepłą atmosferę i jak najlepsze wyniki nauczania, dających wychowankom przygotowanie do dalszej edukacji wczesnoszkolnej, wprowadzających w świat pełen sukcesów i radości, ale też wszelkimi sposobami wspomagających dzieci z trudnościami rozwojowymi. Swoją pasją inspirują i motywują wychowanków do poznawania świata oraz do odkrywania własnych talentów.

Nauczyciele mają wyższe wykształcenie pedagogiczne rozszerzone o studia podyplomowe w zakresie:

  • terapii pedagogicznej
  • oligofrenopedagogiki
  • gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
  • logopedii
  • pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Dbamy, aby pod naszym kierunkiem dzieci wszechstronnie się rozwijały, były bezpieczne, zadowolone i chętnie przychodziły do naszego przedszkola. Nasi nauczyciele wciąż poszerzają swoją wiedzę poprzez kursy i szkolenia.

Dyrektor

mgr Bożena Walendzik 

Nauczycielki

mgr Anna Fadrowska

mgr Beata Kaczmarek

mgr Iwona Skowrońska

mgr Justyna Smolińska

mgr Dorota Wójcicka

mgr Elżbieta Zyskowska

Psycholog

mgr Monika Bartnikiewicz

Administracja i obsługa

Intendent

Barbara Godlewska

Pomoc nauczycielki

Jadwiga Popko

Kuchnia

Mirosław Perkowski

Katarzyna Borchert

Woźne oddziałowe

Małgorzata Bernchard

Katarzyna Fabrycka

Dorota Samul

Sylwia Popławska 

Konserwator

Robert Ceglarek