Nasza placówka to przedszkole z pięknymi tradycjami, wychowała już wiele pokoleń. Zapewniamy dzieciom wszechstronną edukację, bezpieczne wychowanie w atmosferze akceptacji z rodzicami wychowanków. Praca wychowawczo – dydaktyczna w każdej grupie wiekowej oparta jest na realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Nasi Rodzice to ludzie młodzi, aktywnie uczestniczący w podejmowanych działaniach. Dzięki nowatorskim metodom współpracy tworzymy rodzinną atmosferę i bliską więź z dziećmi i rodzicami, daje to poczucie klimatu domowego przedszkola.