Nr konta Rady Rodziców

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie

28 8768 1013 1310 2834 2000 0010