INFORMACJA !

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1    w Grajewie od dnia 16.03.2021r. do dnia 22.03.2021r. składają   w placówce potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

      Jednocześnie informujemy, że dnia 25.03.2021r. zostanie podana  do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Bożena Walendzik

Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej