Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie od dnia 09.03.2018r. do dnia 15.03.2018r. składają w placówce potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Jednocześnie informujemy, że dnia 19.03.2018r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.