Nasze przedszkole odwiedził Pan Leśniczy z Nadleśnictwa Rajgród.

Na początku spotkania Leśniczy zaprezentował dzieciom swój mundur, opowiedział o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje jego domowników, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przypomniał, że jest to miejsce życia wielu istot, dla których śmieci i hałas mogą stanowić zagrożenie. Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, jelenia, dzika, borsuka, wiewiórka, bobra, łosia) oraz ptaków zamieszkujących pobliskie lasy. Leśniczy zadawał dzieciom wiele pytań, z którymi dzieciaki sobie świetnie radziły.

Celem spotkania było przybliżenie dzieciom pracy leśnika oraz przypomnienie zasad obowiązujących w lesie, wszystkich którzy ten las odwiedzają. Przedszkolaki z uwagą przysłuchiwały się opowieściom oraz dzieliły się własnymi doświadczeniami. Zajęcia były bardzo ciekawe, wzbogacone różnego rodzaju pomocami dydaktycznymi, które przyniósł ze sobą Pani leśnik. Na zakończenie były podziękowania i wspólne fotografie.