Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich pamięta o tym.

Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”

20 listopada 1989r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na całym świecie, którego nie udało się, jak dotąd, w pełni zrealizować, ale o którym trzeba pamiętać.

Dzień rocznicy uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Uczciliśmy go również w naszym przedszkolu. Przez cały dzień odbywały się  ciekawe i rozwijające  zajęcia wzbogacające wiedzę dzieci na temat ich praw.