„OZNAKI WIOSNY”– oglądanie prezentacji, malowanie wiosennych obrazów z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.