Drodzy Rodzice,

W związku z realizacją projektu w naszym przedszkolu dot. Profilaktyki Wad Postawy, zapraszamy na spotkanie dedykowane rodzicom dzieci w wieku 5-6 lat (grupa „Stokrotki” i „Smerfy”).

Spotkanie poprowadzi wykwalifikowany fizjoterapeuta, który zaproponuje praktyczne ćwiczenia oraz omówi najważniejsze kwestie dot. kształtowania prawidłowej postawy u dzieci w wieku przedszkolnym.

Czwartek, 10.02.2022 r. godz. 17:00 – 18:00

Poniżej link do MS TEAMS,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyNjFkZWQtN2ZmMy00MTkyLTk1MWYtNzgzMDY5ZWYxMzdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22dd369c9f-7b4e-4717-813b-14531cc2199f%22%2c%22Oid%22%3a%2214ae91b6-ebd7-41f2-9d54-5fae791133da%22%7d

Jeśli Państwo będziecie się łączyć przez komputer stacjonarny/laptop – program MS Teams nie wymaga instalacji i jest uruchamiany przy pomocy przeglądarki internetowej.

 W przypadku łączenia się przez smartfona – program MS Teams po kliknięciu w link wymaga wcześniejszej instalacji.