Projekt „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III. Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 „Uczymy się bawiąc – rozwijanie kompetencji kluczowych w Przedszkolach Miejskich w Grajewie” – pod taką nazwą realizowany jest projekt w naszym przedszkolu.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u przedszkolaków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli. Zadania w projekcie obejmują realizację dodatkowych zajęć – kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki.

               Dlaczego warto uczyć dzieci korzystać z nowoczesnych technologii? Bo to przyszłość. Programowanie staje się dziś ważnym trendem w edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.  Umiejętność kodowania jest jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. Kodowanie  to nic innego jak ciekawe zajęcia, to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów  w kreatywny sposób.

Uczenie  logicznego  myślenia,  zadaniowego  podejścia  do  stawianych  problemów, pracy zespołowej, odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat. Dzieci  z  natury  są  ciekawe  świata,  chcą  doświadczać,  eksperymentować,  działać.  Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć uczyć krytycznego myślenia jeszcze na etapie przedszkola.

   Podczas zajęć kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki wykorzystujemy między innymi:    układanki typu sudoku, wiatrak matematyczny,  zestaw darów Froebla,  maty do kodowania,  klocki konstrukcyjne, Ozobota, tablicę multimedialną i magiczną ścianę.   Zabawy w konstruowanie, kodowanie i programowanie to inwestycja w przyszłość, szczególnie we wszechstronny rozwój indywidualny i społeczny każdego dziecka . Zabawy i zajęcia organizowane w naszym przedszkolu, z wykorzystaniem tak atrakcyjnych metod  i środków dydaktycznych, są bardzo interesujące dla naszych przedszkolaków.  Motywują je do aktywnej i samodzielnej działalności, rozwijają ich zainteresowania i zdolności, kształtują cierpliwość w działaniu. Pozwalają także na wykorzystanie sprzętu multimedialnego w sposób wartościowy i kształcący. Ułatwiają osiągnięcie wychowankom dojrzałości szkolnej i zapewnienie sukcesu w szkole.

            Zaproponowane aktywności w ramach Kółka matematycznego z elementami kodowania i robotyki  pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dziecka.

« 1 z 2 »