W związku z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i wprowadzeniem obowiązku raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny do 31 marca 2021r., a następnie co kolejne 4 lata, publikujemy raport obrazującyjak spełniamy minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności opisane w art. 6 ustawy (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. 2019 poz. 1696). W pliku poniżej zamieściliśmy również deklarację dostępności.