Burmistrz Miasta Grajewo podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

      W związku z powyższym w pliku poniżej znajduje się informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.