SZANOWNI RODZICE!

Od 15.02.2023r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie wydawane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 02.03.2023 r. w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w/w placówce.

                                                                                                                          Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                          Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej

                                                                                                                                                                                 Anna Fadrowska

Grajewo, dnia 14.02.2023  r.