ZARZĄDZENIE NR 918/24
BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO
z dnia 18 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas
I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo w roku szkolnym 2024/2025