SZANOWNI RODZICE!

 Od dnia 15 lutego 2019 r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie wydawane są wnioski o  przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Prawidłowo  wypełniony wniosek wraz z dodatkowymi dokumentami należy złożyć do dnia 1 marca 2019r. w kancelarii przedszkola.

Rekrutacja nie dotyczy dzieci, których rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w w/w placówce.

Serdecznie zapraszamy.