My nie chcemy powietrza brudnego,
Tylko zawsze i wszędzie powietrza czystego,
Bo gdy powietrze jest czyste na świecie,
To lepiej się żyje, wszyscy to już wiecie.

24 kwietnia nasze przedszkole odwiedzili Państwo Anna i Andrzej Mydlińscy, pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Celem wizyty było przeprowadzenie w grupie dzieci 6-letnich warsztatów ekologicznych „Uczymy się przeciwdziałać emisjom” w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządowców Dorzecza Biebrzy. Dzieci z grupy „Stokrotki” próbowały rozwikłać zagadnienia z ekologii:  „Co to jest smog? Co zanieczyszcza powietrze? Jakie są sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom?”. Nasi Goście w ciekawy i kreatywny sposób przeprowadzili warsztaty. Dzieci 6-letnie   z zaangażowaniem szukały odpowiedzi na pytania problemowe. Okazało się, że nauka  o ekologii może być łatwa i przyjemna. Na zakończenie warsztatów było ekologiczne koło fortuny. Wręczono przedszkolakom gipsowe upominki oraz pyszne słodkości.
       Serdecznie dziękujemy Państwu Mydlińskim za mądrą, życiową lekcję, której celem było podniesienie  świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych  w zakresie przeciwdziałania emisjom wśród najmłodszych.