Praca nauczycieli Przedszkola od dnia 29.03. 2021 r. do 11.04.2021 r. odbywa się w trybie zdalnym.

Opracowane materiały z każdej grupy wiekowej przesyłane są drogą mailową na udostępnioną przez Rodzica pocztę.