Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie od dnia 13.03.2019r. do dnia 20.03.2019r. składają w placówce potwierdzenie woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Jednocześnie informujemy, że dnia 25.03.2019r. zostanie podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.