INFORMACJA

INFORMACJA! Od dnia 08.02.2021r.  w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr1 w Grajewie wydawane będą  deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022. Wypełnioną czytelnie i bez skreśleń deklarację należy złożyć...

Czytaj więcej

KOMUNIKAT!!!

UWAGA!!! W PRZEDSZKOLU OBOWIĄZUJE REŻIM SANITARNY W oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form...

Czytaj więcej

INFORMACJA

INFORMACJA! Od dnia 07.02.2020r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie wydawane będą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wypełnioną czytelnie i bez skreśleń deklarację...

Czytaj więcej