INFORMACJA!
Od dnia 07.02.2020r. w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie wydawane będą deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.
Wypełnioną czytelnie i bez skreśleń deklarację należy złożyć do dnia 13.02. 2020r. w kancelarii placówki.
Niezłożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w dotychczasowej placówce  z dniem 01.09.2020r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie
Grażyna Resztak

Grajewo, dnia 03.02.2020r.